O nas


Paulina Gawłowska
Paulina Gawłowska

            Paulina Gawłowska

Psycholog

Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny

 

 

Jestem psychologiem i edukatorką Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców oraz Edukatorką wczesnego dzieciństwa Pozytywnej Dyscypliny, pracuję z dziećmi i ich rodzicami. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w Poradni psychologiczno- pedagogicznej, szkole i przedszkolach. Jestem terapeutą ręki I i II stopnia. Prowadzę konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną oraz warsztaty dla rodziców. Aby zaoferować najwyższą jakość usług nieustannie wzbogacam swoją wiedzę i doświadczenie poprzez udział w licznych warsztatach, szkoleniach i kursach.

Prywatnie jestem mamą Poli i Tymka.

 

Tworząc KOMPAS myślałam o stworzeniu miejsca, w którym nasi pacjenci z pomocą doświadczonych terapeutów i specjalistów będą mogli jak najlepiej wykorzystać swój potencjał rozwojowy, a rodzice znajdą odpowiedzi na nurtujące pytania związane nie tylko z rozwojem ich dziecka, ale także ich własnym w roli rodziców. Oferujemy terapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci i ich rodziców.

 

 

Anna Kulikowska
Anna Kulikowska

Anna Kulikowska

 

Psychoterapeuta

Pedagog
Tel. 605 294 700

 

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Prowadzę również warsztaty psychoedukcyjne, udzielam pomocy psychologicznej, organizuję spotkania rodzicielskie oraz konsultację. W psychoterapii dzieci i młodzieży współpracuję z rodzicami/opiekunami.
Zawodowo od 15 lat pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w obszarach związanych z chorobami natury psychicznej, trudnościami we wzajemnych relacjach, komunikacji, przemocą oraz uzależnieniami. Zaburzeniami zachowania i emocji wpisującymi się w prezentowane u dzieci i młodzieży kłopoty wychowawcze.

Oferuję pomoc:

● osobom dorosłym:
- znajdującym się w kryzysie życiowym (np. rozwód, utrata osoby bliskiej - trudności związane z przeżyciem kolejnych etapów żałoby, chorobie, itp. …), nie potrafiącym sobie poradzić
- doświadczającym trudności adaptacyjnych w związku ze zmianami życiowymi (np. narodziny dziecka – trudnościami u kobiet w zakresie zmian obrazu własnego ciała, funkcjonowania w zmieniającej się roli partnerki/matki, symbiotycznej relacji z dzieckiem oraz mężczyznom mającym trudność w odnalezieniu się i funkcjonowaniu w roli ojca, zmianie pozycji w związku, itp. …)
- doznającym przewlekłego lęku i trudności emocjonalnych w życiu prywatnym i zawodowym powodujących cierpienie
- mającym trudności w relacjach społecznych, zaniżoną samoocenę i poczucie wartości
- doznającym objawów somatycznych uprzykrzających lub uniemożliwiających im funkcjonowanie społeczne, nie znając ich przyczyny
- doświadczającym zaburzeń odżywania
- cierpiącym na nerwicę, depresję
- zaburzenia osobowości oraz doznających innych trudności natury życia psychicznego

● młodzieży:
- w sytuacjach kiedy nie radzi sobie emocjonalnie w kontaktach z rówieśnikami, czy rodzicami
- pojawiającymi się lękami np. w związku ze zmianami adaptacyjnymi w szkole, czy wchodzeniem w niezależność
- dominuje obniżona samoocena, zaburzenia snu, niepokój
- pojawiają się zachowania autoagresywne, samookaleczenia, stany depresyjne, myśli rezygnacyjne
- pojawiają się zaburzenia odżywania
- pojawiają lub nasilają się raniące konflikty w środowisku rodzinnym, czy rówieśniczym
- żyje w środowisku zastępczym i pojawiają się trudności relacjach z opiekunami np. w związku z zaburzeniem więzi lub o innym podłożu
- przeżywają niepowodzenie w różnych obszarach funkcjonowania społecznego (np. nauce, relacjach rówieśniczych, miłości …)

●dzieciom:
- mającym trudność w rozstawaniu z opiekunami np. w procesie adaptacji przedszkolnej lub w innych okolicznościach
- trudnościach związanych z zakończeniem treningu czystości, czy kłopotach związanych z utrzymaniem moczu lub zaparciami o podłożu emocjonalnym
- doznającym lęku przed oceną, krytyką, odczuwającym niepewność, nawiązując pierwsze relacje rówieśnicze
- mającym trudność w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej np. z powodu niskiej wiary we własne możliwości lub odczuwających poczucie porażki
- w sytuacjach pojawiających się złych myśli związanych z chęcią wyrządzenia sobie krzywdy, wycofania z grupy, przejawiania zachowań apatycznych, płaczliwości, trudności z zasypaniem, którym towarzyszy wzmożony lęk
- nie radzącym sobie ze złością, frustracją, agresją przejawiającą się np. biciem rówieśników oraz trudnościami w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji
- odczuwającym lęk przed wyjściem do szkoły, czy też niechęcią i unikaniem uczęszczania na zajęcia lekcyjne, którym towarzyszą objawy somatyczne np. w postaci bólu brzucha, głowy i inne …
- w sytuacjach rozstania rodziców (sprawy okołorozwodowe związane z przeżyciem np. utraty, odrzucenia ze strony rodzica, konfliktu lojalności, czy też konfliktowych relacji rodzicielskich)
- umieszczonym w środowiskach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, przejawiających trudności adaptacyjne oraz inne

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam w Poradni Psychiatryczno – Psychologicznej „Variusmed” w Jastrzębiu – Zdroju, prowadząc terapię indywidualną. Prowadzę grupowe warsztaty psychoedukacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdr. dla rodzin zastępczych. Ponad 10 lat pracowałam z młodzieżą i dziećmi jako wychowawca w obszarach psychoedukacji, profilaktyki i resocjalizacji.
W roku 2003 ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (pedagogika resocjalizacyjna). Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Kwalifikacyjne Studia Organizacji Pomocy Psychologicznej. Obecnie jestem w drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w ramach ukończenia specjalistycznego podyplomowego szkolenia 4 letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Szkolenie rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kontynuuję również specjalistyczne podyplomowe szkolenie w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach, w ramach Kursu Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży, w oparciu o nurt psychodynamiczny oraz psychodramę.
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, będąc jego członkiem. W trosce o dobro moich pacjentów pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Dbam o własny rozwój osobowości dodatkowo uczestnicząc w szkoleniach terapeutycznych i konferencjach, między innymi: „Seting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży” oraz inne.

Bogusława Nidecka
Bogusława Nidecka

Bogusława Nidecka

 

psycholog, terapeuta, pedagog
Tel: 508646465

 

Prowadzę: poradnictwo, terapię i diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży, diagnozę i terapię pary, pracuje także z całymi rodzinami oraz osobami dorosłymi mającymi trudności z reagowaniem na stres.
Oferuję pomoc rodziną adopcyjnym i zastępczym:
 diagnoza i terapia trudności rozwojowych dzieci adopcyjnych i w rodzinach zastępczych
 diagnoza i terapia więzi
 budowanie relacji z przysposobionym dzieckiem
Oferuję pomoc dzieciom i młodzieży:
 przeżywającej trudności i problemy emocjonalne w tym depresyjne,
 doświadczających stanów lękowych, nadmiernego stresu, objawów obsesyjno- kompulsywnych
 przeżywających trudności adaptacyjne
 borykającymi się z trudnościami szkolnymi zarówno w sferze emocjonalnej jak i edukacyjnej
 przeżywającym kryzysy rozwojowe
 z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym,
 z zaburzeniami opozycyjnymi, buntowniczymi
 cierpiącej na zaburzeniami odżywiania
 przeżywającym trudności i kryzysy rodzinne (rozwód rodziców, śmierć w rodzinie, choroba i inne)
Oferuję pomoc parą min:
 doświadczających problemów relacyjnych, nadmiernych konfliktów
 przeżywających kryzysy we wzajemnych relacjach wynikających min z cyklu życia i
rozwoju rodziny
 próbujących odbudować związek w sytuacji kryzysu (np. w wyniku zdrady i innych)

Oferują pracę z rodzicami oraz całą rodziną dzieci i młodzieży przeżywających różnego
rodzaju dysfunkcje i trudności rozwojowe, relacyjne w rodzinie w zakresie: wparcia
psychologicznego, diagnozy, pomocy i terapii psychologicznej, psychoedukacji
Oferuję terapię osób dorosłych w zakresie pracy ze stresem
Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej i osobowości. Praktyki zawodowe odbyłam na oddziale psychiatrii i terapii dzieci i młodzieży w Sosnowcu. Ponadto jestem związana z Katowickim Instytutem Psychoterapii gdzie kontynuuję swoją edukację w ramach: Studium Psychoterapii Par oraz Akredytowanego Kursu Psychoterapii w podejściu integratywnym i systemowym.
Odbyłam kursy doskonalące w zakresie: Terapii schematów; Treningu uważności w pracy z
dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (praca ze stresem).
Dodatkowo ukończyłam w ramach studiów podyplomowych terapie pedagogiczną i socjoterapię oraz oligofrenopedagogikę. Jestem także trenerem szkoły dla rodziców i wychowawców.
Od dwudziestu lat jestem związana zawodowo pracą z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Mam także ponad dwunastoletnie doświadczenie w sprawowaniu rodzinnej pieczy zastępczej.
W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.