Oferta


Nasz Zespół jest doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą profesjonalistów.

Oferujemy Państwu szeroką ofertę pomocy psychologicznej, prowadzimy:
- konsultację psychologiczne / psychoterapeutyczne
- psychoedukację, poradnictwo
- diagnostykę
- terapię psychologiczną
- psychoterapię dla osób dorosłych
- psychoterapię dla dzieci i młodzieży
- terapię par
- terapię rodzinną
- grupę wsparcia dla rodzin zastępczych / adopcyjnych
- grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci w różnych grupach wiekowych
- warsztaty grupowe: „Pozytywna Dyscyplina”, „Ciąża, symbioza, separacja, rozwój...”, „Rodziny zastępcze ...”


W ramach prowadzonych oddziaływań w obszarach pomocy psychologicznej dbamy o jakość
prowadzonych procesów.

Nasz Zespół nieustannie podnosi i rozwija kwalifikacje zawodowe i osobiste poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i konferencjach. Prowadzona psychoterapia poddawana jest regularnej superwizji.
Rozumiemy, że praca z dzieckiem, czy dorastającym nastolatkiem często wymaga współpracy z jego rodziną oraz szeroko zakrojonych oddziaływań z innymi specjalistami. W zależności od indywidualnych potrzeb osoby zgłaszającej się po pomoc współpracujemy z psychiatrą oraz innymi terapeutami. Prowadzimy wspólne konsultację psychologa i psychoterapeuty, mające na celu diagnostykę i pokierowanie osoby zgłaszającej się do
adekwatnej formy pomocy.
Współpracujemy z instytucjami na terenie naszego miasta, udzielającymi wsparcia, pomocy
psychologicznej i psychiatrycznej oraz pomocy prawnej.