Warsztaty


Wykład: "Oblężony umysł, praca z pacjentem nastoletnim".

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie nt. rozumienia i znaczenia psychoterapii w życiu człowieka.

Osoby zgłaszające się do gabinetu terapeuty często zastanawiają się w jaki sposób prowadzona jest psychoterapia, na czym polega, czy ten rodzaj pomocy jest skuteczny, ile trwa itd... Już w trakcie pierwszych spotkań konsultacyjnych a także później, w terapii, w pacjentach rodzi się wiele ważnych i nurtujących pytań. Czasami osoby zgłaszające się dopytują, czy ich sytuacja życiowa / trudności z jakimi się borykają, wymagają pomocy psychologa, psychoterapeuty, czy też innego specjalisty. Z potrzeby przekazywania i rozwijania tych myśli zrodził się we mnie pomysł na te spotkania.
Spotkanie ma być próbą przekazania ważnych informacji dot. procesu psychoterapii i podjęciem wspólnej refleksji. Dowiecie się Państwo kiedy szukać pomocy u specjalisty, kim jest psychoterapeuta ?. Porozmawiamy o wstępie do psychoterapii, czyli spotkaniach konsultacyjnych. Zastanowimy się jakie lęki i obawy mogą towarzyszyć przed pierwszą wizytą, co deklarujemy świadomie, a jakie mamy wyobrażenia, fantazje lub o czym śnimy ?. Czego się obawiamy i pragniemy uniknąć ? Czym różni się relacja terapeutyczna od relacji przyjacielskiej ?
O tym jak nawiązuje się relacja psychoterapeutyczna w diadzie (tzn. pacjent/psychoterapeuta). Na czym polega badanie nieświadomego życia człowieka - odtwarzanie tego co było w przeszłości, aktualnie w teraźniejszośći i jaki to może mieć wpływ na życie człowieka, jego relacje, związki, podejmowane wybory itp ...
Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób psychoterapia może być pomocna w poprawie jakości życia ? Jeżeli w relacji terapeutycznej pacjent doświadcza uwewnętrzniania i pomieszczania różnych stanów emocjonalnych w terapeucie, to również w pacjencie stopniowo, zwiększa się możliwość do pomieszczania i stolerowania różnych uczuć i emocji, co za tym idzie odbarczania i poszerzania możliwości osobistych. Dzięki temu, to co było niedostępne dla świadomości staje się dostępne, możliwie do przyjęcia.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani jak własna praca wewnętrzna w korektywnej relacji terapeutycznej wpływa na spostrzeganie, zmiany w życiu, bez konieczności dokonywania tychże zmian na zewnątrz, Zapraszam.

Termin spotkania: 08.11.2019r., godz. 17.00
Osoby zainteresowane proszę o telefoniczne zgłoszenia.

Miejsce:
Gabinet Psychoterapii Anna Kulikowska, tel. 605 294 700
Centrum Terapii i Rozwoju Kompas Jastrzębie - Zdrój.

Zapraszam serdecznie.

Rodzicielstwo z Pozytywną Dyscypliną.
Kontakt: Paulina Gawłowska tel:  601 186 140
Miejsce: Jastrzębie- Zdrój, ul.Podmiejska 6, CRiT KOMPAS

 

Drogi rodzicu!
Zapraszamy Cię na warsztat:
Rodzicielstwo z Pozytywną dyscypliną- styl życia, w którym ważna jest relacja z dzieckiem pełna szacunku i empatii. Przyjdź i wyposaż się w praktyczną mapę w podróż zwaną rodzicielstwem

Pozytywna dyscyplina to metoda wychowawcza znana już od blisko 30 lat, oparta na wzajemnej miłości i szacunku rodziców i dzieci.

Dzięki warsztatom odkryjesz:
• dlaczego dzieci „źle” się zachowują i co wtedy robić, jak możemy je zachęcić do współpracy
• jak być rodzicem uprzejmym i stanowczym jednocześnie
• jak budować trwałą relację z Dzieckiem
• jak uczyć się na błędach i skupiać na rozwiązaniach
• jak zachęcać Dzieci do współpracy
• jak być lepszym (a nie doskonałym) Rodzicem;)

 

 

Prowadząca: Paulina Gawłowska- psycholog dziecięcy, certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, Edukatorka Wczesnego Dzieciństwa Pozytywnej Dyscypliny, prywatnie mama 3,5 letniego Tymona i 1,5 rocznej Poli.

Zapisy / informacje:
telefonicznie : 601 186 140

Szkolenie prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę.
www.pozytywnadyscyplina.pl

Warsztat psychoedukacyjny dla Kobiet
Pt. „Ciąża, symbioza, separacja, rozwój …”.

 

I. Zmiany obrazu własnego ciała oraz zmiany psychiczne u kobiet w okresie ciąży.

1. Zmiany fizyczne - jest nas dwoje „ … o symbiozie matki z dzieckiem w łonie…”
2. Co się dzieje w głowie☺? Psychiczne kształtowanie nowej tożsamości kobiety w roli matki - lęki i obawy temu towarzyszące.
3. Sygnały płynące od dziecka (o pierwszej komunikacji i rozpoznawaniu jej znaczenia).
4. Czas przygotowań do narodzin – „czas wicia gniazda”.

II. Narodziny jako kryzys rozwojowy i wyzwanie.

1. Narodziny jako etap biologicznej separacji matki z dzieckiem. „Skóra” jako symbol rozdzielenia versus pozostawania w symbiozie emocjonalnej/psychicznej.
2. Diada matka – dziecko:
- budowanie pierwotnej więzi emocjonalnej dziecka i jego matki (o roli przywiązania, przylegania oraz nieuświadomionego odbioru przez niemowlę wewnętrznych stanów matki odzwierciedlanych przez dziecko)
- więź emocjonalna podczas karmienia piersią/butelką (o dostrojeniu emocjonalnym matki, jej osobowości, wzorcach wyniesionych z domu rodzinnego i czynnikach zewnętrznych)
3. Ambiwalentne uczucia matki wobec dziecka:
- ważne aspekty macierzyństwa (zmęczenie, brak snu, ograniczenie poczucia wolności i swobody osobistej)
- o roli nieuświadomionej złości, wrogości i agresji w stosunku do dziecka

III. Rozwój.

1. O kryzysie w związku jako formie adaptacji do zmieniającej się sytuacji życiowej. Budowanie przez partnerów nowej relacji rodzicielskiej, poszukiwanie wspólnej przestrzeni.

2. Realność macierzyństwa w konfrontacji z własnymi wyobrażeniami, fantazjami, przekazem rodzinnym oraz lansowanym przekazem medialnym, społecznym.

Spotkania mogą być okazją do pobudzenia refleksji i wspólnej wymiany doświadczeń nad rolą kobiety jako matki w obliczu własnych lęków, niepokojów w kontekście tworzenia bliskiej relacji z dzieckiem i trudności temu towarzyszących. Mogą być też próbą konfrontacji z własnymi wyobrażeniami nt. macierzyństwa, w zderzeniu z realnością oraz lansowanym przez media modelem macierzyństwa.
Miejsce:
Centrum Rozwoju i Terapii KOMPAS
ul. Podmiejska 6B, 44 – 335 Jastrzębie – Zdrój

Prowadząca:
Psychoterapeuta, pedagog Anna Kulikowska

Koszt i inwestycja: 200 zł. / czas trwania warsztatu 8 godzin

Zapisy / informacje pod numerem tel. 605294700.

 

 Warsztaty psychoedukacyjne adresowane do osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.
Warsztaty psychoedukacyjne adresowane do osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.

Warsztaty psychoedukacyjne adresowane do osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.

 

1. Przedstawienie zmian zachodzących w strukturze funkcjonowania rodziny w obliczu przyjęcia dziecka:

- zmiany w zakresie funkcjonowania pary, struktury rodziny
- budowanie nowej tożsamości rodzinnej (matki, ojca oraz dziecka)
- kryzysy wewnętrzne w obliczu własnych motywacji oraz doznanych krzywd przez dziecko

2. Sytuacja emocjonalna dziecka w obliczu oddzielenia od rodziny biologicznej:

- sytuacja separacji – utrat
- omówienie emocjonalnych reakcji dziecka na utratę w kontekście uczuć żałobnych (smutek, złość, rozpacz, poczucie krzywdy, obwiniania, zachwianie poczucia bezpieczeństwa, agresji skierowanej do wewnątrz lub na zewnątrz, depresyjności, itp..)
- omówienie mechanizmów obronnych mających na celu poradzenie sobie z bólem i cierpieniem u dzieci, w związku z doznanymi krzywdami

3. Budowanie więzi z nowymi opiekunami (omówienie stylów przywiązania z podaniem przykładów, posługując się teorią przywiązania wg Bowlbyego)

- czynniki sprzyjające rozwojowi ufnej węzi – o dostępności fizycznej i emocjonalnej rodzica, wrażliwości na komunikaty płynące od dziecka, dostrojeniu emocjonalnym, funkcji refleksyjnej, czyli nadawaniu znaczenia zachowaniom dziecka w kategoriach stanów psychicznych
- zaburzenia przywiązania

4. O dylematach rodzin zastępczych w obliczu utrzymywania kontaktów z rodzicami biologicznymi dzieci, w sytuacji postawy rodzicielskiej budzącej wątpliwości ?

5. Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania u dzieci (charakterystyka zachowań z omówieniem przykładów klinicznych). Kiedy i gdzie szukać pomocy ? O roli psychoterapii w leczeniu zaburzeń.

6. Krótko o roli Sądu Rodzinnego.

Warsztaty mają na celu pogłębienie refleksji nad sytuacją emocjonalną dzieci oraz ich opiekunów zastępczych. Mogą być również miejscem do zbudowania przestrzeni, podzielenia się i wymiany doświadczeniami własnymi.

Miejsce:
Centrum Rozwoju i Terapii KOMPAS
ul. Podmiejska 6B, 44 – 335 Jastrzębie – Zdrój

Prowadząca:
Psychoterapeuta, pedagog Anna Kulikowska

Koszt i inwestycja: 200zł. / czas trwania spotkania 8 godzin.

Zapisy/ informacje pod numerem tel. 605 294 700.